Như cầu vồng sau cơn mưa hạ
Rực rỡ, đa sắc, lạc quan và tươi sáng